องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด จังหวัดกำแพงเพชร (อบต.แม่ลาด)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น:

วันที่ ม.ค. 3

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.อื่นๆ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) (ดู:13)(06 ธ.ค. 59)
การเปิดเผยราคากลาง (ดู:20)(06 ธ.ค. 59)
การเปิดเผยราคากลาง (ดู:14)(06 ธ.ค. 59)
ทำดีถวายพ่อหลวง 5 ธันวาคม 2559 (ดู:27)(05 ธ.ค. 59)
ทำดีถวายพ่อหลวง (ดู:24)(05 ธ.ค. 59)