องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด จังหวัดกำแพงเพชร (อบต.แม่ลาด)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น:

วันที่ ม.ค. 3

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.อื่นๆ
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านเนินสง่า ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร (ดู:38)(21 ต.ค. 59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู:32)(21 ต.ค. 59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู:32)(21 ต.ค. 59)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองขลุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู:33)(21 ต.ค. 59)
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2559/60 (ดู:27)(21 ต.ค. 59)